Styrelsen 2019-2020

 

Styrelsen

Ordförande Rosa Borg

Vice ordförande Elisabeth Trässwall

Sekreterare Lisbeth Ekström

Kassör Leif Norin

Ledamot Lennart Thorén

Ersättare Ingvor Thorstensson och Ingbritt Larsson

Revisorer

Revisor  Lennart Pålsson och Solveig Larsen

Ersättare Kjell G Berggren

Valberedningen

Elof Börjesson

 

Tanums Släktforskarförening årsmötesprotokoll 2019